Nasze produkty

Zaproszenie do składania ofert na zakup maszyny CNC 30.03.2014 data dodania

Zaproszenie do składania ofert na zakup maszyny typu CNC.

W związku z realizacją projektu „Rozwój Zakładu Narzędziowego „PZL-Dębica” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej pionowej obrabiarki skrawającej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Zakład Narzędziowy „PZL-Dębica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup pionowej obrabiarki skrawającej CNC.

Szczegółowy zakres działania obejmuje zakup nowej, zawierającej innowacyjne technologie wysokiej jakości obrabiarki numerycznej zaprojektowanej i przystosowanej dla potrzeb prowadzenia masowej produkcji. Zakupione zostanie urządzenie podstawowe wraz z wyposażeniem podstawowym i opcjonalnym:

Wyposażenie standardowe powinno zawierać:

– Nowoczesny system sterowania

– Cyfrowe, zmienne napędy regulacyjne

– Wrzeciona i osi X, Y, Z

– Zespół zewnętrznego chłodzenia narzędzia

– kółko elektroniczne na wrzecionach

– przycisk mocujący na wrzecionach

– karta ETHERNET

– Komplet kluczy obsługowych

– Dokumentacja techniczno-ruchowa.

 

Oczekiwane wyposażenie opcjonalne:

– Wysokociśnieniowe chłodzenie

– Sonda narzędziowa

– Zestaw narzędzi

– Stół obrotowo-uchylny

– Stanowisko przygotowania oprogramowania obsługi CAD/CAM

 

Wśród najistotniejszych parametrów charakteryzujących urządzenie należy wymienić:

 1. Przesuwy zbliżone lub równe: przesuw stołu (X) – 1016mm, przesuw stołu (Y) – 610 mm, Przesuw wrzeciennika (Z) – 710 mm
 2. Powierzchnia mocująca stołu – od 1300 x 600 mm
 3. max. obciążenie stołu – w granicach  600-800 kg
 4. dokładność ustalania współrzędnych X,Y,Z – zbliżone lub równe 0,01mm
 5. dokładność powtarzalności – zbliżona lub równa 0,003 mm
 6. osie X,Y,Z zakres przesuwu stołu 2÷15000 mm/min
 7. skala obrotów wrzeciona  – 20÷10 000obr/min
 8. max. liczba narzędzi w ATC – powyżej 20
 9. max. średnica narzędzia w magazynie – powyżej  70 mm
 10. max. długość narzędzia w magazynie – powyżej 200mm
 11. moc zasilania maszyny – 40kVA
 12. rowki T-owe (ilość x szerokość x rozstaw) zbliżone lub równe 5x18x125 mm

 

Wśród najistotniejszych zalet maszyny w stosunku do obecnie używanych obrabiarek klasycznych  należy wyróżnić szczególnie możliwość  wytwarzania detali o budowie niemożliwej do uzyskania przy użyciu klasycznego sprzętu oraz czasu trwania produkcji – nowa maszyna skróci czas dotychczasowa wykonywanych detali o kilkaset do kilku tysięcy procent. Realizacja zadania zostanie przeprowadzona wyborem dostawców. Czas realizacji dostawy na urządzenie wynosić będzie max. 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Urządzenie zostanie zakupione jako nowe, od krajowego dystrybutora wraz z oprogramowaniem CAD/CAM.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres email: info@zndebica.pl
lub pocztą na adres:

                             Zakład Narzędziowy „PZL-Dębica” Sp. z o.o.

                             Ul. Metalowców 25,39-200 Dębica

Witamy ponownie 07.03.2014 data dodania

Witamy ponownie.

Ukończone zostały prace nad nowa szatą graficzną strony internetowej.

W zakładce Kontakt został umieszczony formularz ułatwiający składanie zapytań z możliwością dołączania pliku do zapytania. Zachęcamy do korzystania. 

Aktualności 13.01.2014 data dodania

Mamy zaszczyt poinformować o uruchomeniu w naszym zakładzie śrutowni i malarni proszkowe, których zakup współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 "Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego".

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi usługami.

 

Klienci

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji